Az első kísérlet: EUCIP IT Administrator Fundamentals Magyarországon

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le.  Az EUCIP IT Administrator tematika 3.0 változata meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy aki annak birtikában van, az rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

Az Olasz Informatikai és Számítástudományi Társaság (AICA) felajánlására a projektben résztvevő hazai szakközépiskolák diákjai lehetőséget kaptak arra, hogy a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF), vizsgára tanáraik segítségével felkészüljenek, és az európai szinten elismert bizonyítványt megszerezzék. Az I-TShape hazai partnerek az a felajánlást örömmel elfogadták, mivel ez egyben lehetőséget nyújtott arra, hogy

  • a EUCIP rendszer követelményeivel megismerkedjenek,
  • a EUCIP vizsgarendszert megismerjék,
  • egy éles kísérlet keretében felmérjék a EUCIP és a hazai informatikai szakképzés kompetencia rendszer illeszthetőségének lehetőségét.

A próbateszten és az éles vizsgán az alábbi magyarországi intézmények tanárai és diákjai vettek részt:

  • Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Makó
  • Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Budapest
  • Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő
  • SZÁMALK - Szalézi Szakközépiskola, Budapest
  • iTStudy Hungary Kft., Gödöllő

ITAF próbateszt

AZ ITAF próbatesztek célja az volt, hogy a vizsgázók előzetes képet kapjanak az ITAF vizsga menetéről, a vizsgakérdések jellegéről, mélységéről, és felmérjék, hogy jelenlegi tudásszintjük mennyiben felel meg a követelményeknek. Általános tapasztalat volt az is, hogy akik angolul írták meg a próbatesztet, azok jobb átlagot értek el, ami abból adódhatott, hogy a magyar fordításban nem sikerült pontosan az eredeti angol jelentéstartalmat visszaadni.

 

Az egyes kérdésekhez kapcsolódóan a vizsgázóktól a következő visszajelzések érkeztek; a kérdéseket túl bonyolultnak, összetettnek találták. A tudásanyag mélysége kihívást jelentett még azok számára is, akik már rendszergazdaként dolgoznak. Abban szinte mindannyian egyetértettek, hogy a próbateszt anyaga gyakorlatias, a rendszergazdai feladatok ellátásához szükséges tudásanyagot feltételezi, és a sikeres vizsgához mindenképp külön felkészülés szükséges. A próbateszt eredményei nem voltak túlságosan biztatóak. Az angol nyelű próbateszteken 7%-kal jobb eredményeket értek el a vizsgázók, azonban a vizsgához szükséges ponthatárt még az angol nyelvű változatnál is csak kevesen érték el.

ITAF vizsga

 

Az ITAF éles vizsgától a próbavizsgán szerzett rossz tapasztalatok miatt  sokan visszariadtak. Az első éles vizsgára 2014. május 29-én került sor. A vizsgázó diákok és tanárok véleménye szerint az éles vizsgakérdések világosabbak, érthetőbbek voltak az tesztvizsgán kapott kérdésekhez képest. Az operációs rendszerek és a hálózatok vizsgái sikerültek jobban, a hardver és az IT biztonság a próbavizsgához hasonlóan itt is nehézségeket okozott. A hiányosságok oka részben az volt, hogy voltak, akik ezeket a témaköröket még nem tanulták, illetve az, hogy bizonyos témakörökben tanulmányaik során inkább elméleti, mint gyakorlati tudást szereztek.

 

A 92 vizsgázó közül 51-en vették sikerrel az akadályt és szerezték meg az európai szinten elismert EUCIP ITAF bizonyítványt. 

Az elemzés további részletei Hartyányi Mária, az iTStudy Hungary Kft. vezetője által készített hírlevélben olvashatóak.

Hírlevél megtekintése