EUCIP

A EUCIP – Informatikai Szakemberek Európai Minősítése – az CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) és az ECDL Alapítvány által informatikusok és IT alkalmazók számára kidolgozott képesítési és kompetencia fejlesztési keretrendszer. A CEPIS non-profit szervezet célja az informatika munkaerő-piaci, üzleti és társadalmi hatásainak azonosítása, az informatikai szaktudás szabványosításának elősegítése. A CEPIS-ben 32 európai ország 35 tagszervezet működik együtt.

A EUCIP rendszer tartalmaz egy úgynevezett „Mag” (Core) és további 21 szakma- specifikus képesítést, amelyek a különböző munkaterületekhez szükséges szakmai profilokat, kompetencia-halmazt írják le. A 21 profiltól független a „EUCIP IT Administrator” minősítés, amely az IKT tevékenységek adminisztrációs területeit fedi le.

ConoMedio.gif

EUCIP Professzionális szint

 
Az EUCIP Professzionális Szint egy adott informatikai szakma gyakorlásához szükséges speciális kompetenciákat írja le. A professzionális szint eléréséhez szükséges szakmai kompetenciákat a jelöltek képzésben illetve gyakorlati feladatok elvégzése során szerezhetik meg.
 
 

Az informatikai szaktudást igénylő munkaterületek kínálata igen gazdag, számos olyan modell is létezik, amely az adott munkakör betöltéséhez szükséges kompetencia-készletet határozza meg.

A EUCIP Professzionális szint jelenleg 21 különböző szakmai profilt tartalmaz.

LogoEucip.gif

Az EUCIP professzionális szint elérésének előfeltétele a EUCIP Core szakmai követelményeinek sikeres teljesítése.

A 3.0 verzióban a  szakmai profilok már igazodnak az európai e-Kompetencia Keretrendszerhez (e-CF-hez), ahhoz a referencia keretrendszerhez, amelynek fejlesztésében részt vesznek az érdekeltek Európai e-Skills (http://eskills.eun.org), és CEN (European Committee for Standardization – Európai Szabványügyi Bizottság) Workshop szervezetek részéről.