Hírek

Az "Európában elismert informatikai szakmai tanúsítvány a hazai szakképzésben" címmel megrendezett konferencián az Olasz és Ir Számítógép-tudományi Társaság (AICA és ICS) képviselői, az Enrico Fermi Intézet, Műszaki és Üzleti Szakközépiskola és a kísérleti vizsgáztatásban részt vett négy hazai szakközépiskola tanárai mutatták  be a EUCIP Core rendszert, a képzési modulok tematikáit, vizsgakövetelményeit és a hozzá kapcsolódó segédanyagokat.

Az EUCIP Core program zárásaként a pilot képzésben résztvevő diákok vizsgát tettek a CORE minősítést tartalmazó három modulból, Tervezés/Plan (56 vizsgázó), Fejlesztés/Build (55 vizsgázó), Üzemeltetés/Operate (85 vizsgázó).

A projekt keretében négy szakközépiskola tanulói készültek fel a EUCIP Core vizsgára, hogy Magyarországon elsőként megszerezhessék az európai szinten elismert, EUCIP Core informatikai szakmai bizonyítványt. A felkészülést az interneten elérhető segédanyagok, gyakorló tesztek, és a tanárok által megtartott felkészítő foglalkozások segítették. A foglalkozásokon való részvétel nem volt kötelező, volt aki az önálló felkészülést választotta. Mivel mind a felkészítő anyagok, mind a vizsgatesztek magyarul és angolul is elárhetőek,  diákok maguk dönthették el, hogy melyik nyelven szeretnének vizsgázni.

A vizsgák után a tanulókat arra kértük, hogy egy 21 kérdésből álló online kérdőív  kitöltésével értékeljék az eredményt, és osszák meg velünk a tapasztalataikat. A kérdőívet a pilot képzésben résztvevők töltötték ki, és közülük is azok, akik legalább egy modulból vizsgát tettek.

A projektben részt vevő hazai szakképző intézmények tanárai 2015 márciusában egy budapesti konzultáció keretében döntöttek arról, hogy mikor, milyen szabályok szerint fognak zajlani az első hazai EUCIP Core vizsgák. A vizsga előkészítésének fontos lépése a vizsgaszabályzat áttekintése volt. A külföldi partnerekkel való egyeztetés alapján csak papír-alapú vizsgáztatásra kerülhetett sor, amelynek szabályzatát az ECDL központ bocsátja ki. Az előírások nem jelentettek meglepetést az iskolák számára, hiszen azok az érettségi és az OKJ szakmai vizsgákon már megszokott szigorúságot követelik meg. A konzultáció másik célja az volt, hogy átbeszéljük a EUCIP vizsgára való felkészítés tapasztalatait, és egyeztessünk arról, hogy milyen mértékben kell a tanári kézikönyveket átdolgozni ahhoz, hogy a magyar diákok a EUCIP Core vizsga követelményeit teljesíteni tudják.

Az EUCIP Core képzési program bevezetése és honosítása csak akkor lehet hasznos és eredményes, ha képzésből kikerülő fiatal szakemberek foglalkoztatására igény mutatkozik nemcsak az európai, hanem a hazai munkaerő-piacon is. Az I-TShape projekt keretében a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PMVA) vállalta, hogy felmérést végez a magyar gazdaság szereplői körében azzal a céllal, hogy képet kapjunk a különböző gazdálkodó szervezetek informatikai infrastrukturális ellátottságáról, annak jelenlegi állapotáról, a működtetési feltételekről és az alkalmazott infokommunikációs eszközök és technológiák működtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges szakemberekkel szembeni elvárásokról. A felmérés eredményei és tapasztalatai azért fontosak számunkra, mert így a hazai piaci igényekhez igazodó képzési program alakítható ki és vezethető be a magyar szakképzésbe.

A  harmadik I-T Shape találkozó házigazdája az Ír Számítástechnikai Társaság volt, 2014. október 23-24-én  Dublinban. A találkozó célja az volt, hogy a EUCIP képzések sikeres hazai bevezetését előkészítsük, a magyar partnerek megismerjék a képzésekkel kapcsolatos európai szintű eredményeket, és a magyar iskolák választ kapjanak a magyarországi bevezetéssel kapcsolatban felvetett kérdéseikre.

Jim Friars (az Ír Számítástechnikai Társaság vezérigazgatója és az ECDL Alapítvány elnöke) hivatalosan üdvözölte Hartyányi Máriát (iTStudy Hungary Kft.) és a magyar és az olasz delegációt Írországban. Jim Friars kifejezte örömét aziránt, hogy a EUCIP tanúsítvány a magyar diákok számára is elérhető lesz,  és egyben azt a reményét, hogy mindez pozitívan fog hozzájárulni az magyar szakképzés és a szakoktatás eredményességéhez  az informatikai szektorban.

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le.  Az EUCIP IT Administrator 3.0-ás verziója  a meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy annak birtokában rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

A partnerek a második szakmai találkozót 2014. április 1-3. között tartották az Enrico Fermi Szakközépiskolában (ITCG E.Fermi) Pontederá-ban, a Pisa melletti olasz kisvárosban, tíz intézmény képviselőinek részvételével. A Pontedera találkozó a 2013 novemberében Budapesten megtartott nyitó rendezvény folytatása, a két találkozó között hat, kemény munkával töltött hónap telt el.

Az AICA – Associazione italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico – egy olasz egyesület, a CEPIS Council of European Professional Informatics Societies tagja. AZ AICA támogatja az IT szakmaiságot az éves kongresszusával, a „Mondo digitale” folyóirattal, kutatásaival, projektjeivel és tanfolyamaival. Részt vesz a CEN IS Skills Workshopon, amely kidolgozta az e-Kompetencia Keretrendszert (e-Competence Framework).

A pályázat célja az Informatikai Szakmai Társaságok Európai Tanácsa (CEPIS) által kidolgozott EUCIP Core (European Certification of Informatics Professionals) képzési program magyarországi bevezetése és honosítása a hazai szakképzési rendszerben. A program bevezetésével olyan európai szinten értékesíthető informatikai képesítéssel gazdagodhat a hazai szakképzés, amely közvetlen válasz a munkaerőpiacon élesen mutatkozó igényre: a cégeknek és vállalkozásoknak olyan informatikai szakemberekre van szüksége, akik a saját szakterületük alapos ismerete mellett, az üzletvitelhez, a szervezetben való munkavégzéshez, a projektfeladatokhoz, csapatmunkában való részvételhez szükséges készségekkel is rendelkeznek (az angol nyelvű szakirodalomban: T-shaped professionals).

Az I-T Shape első nyitótalálkozóját Budapesten, a SZÁMALK-SZALÉZI Szakközépiskolában tartották 2013. november 21-23. között. A találkozó célja az volt, hogy a projekt partnerei megismerjék egymás tevékenységét, a projekt célkitűzéseit és munkatervét át tudják tekinteni, a pénzügyi és adminisztratív kérdéseket egyeztetni tudják, illetve a szakmai együttműködést kezdjék meg.