Követelmények

A EUCIP Core képesítés megszerzéséhez a jelölteknek három, a EUCIP Core Syllabus 3. 0 dokumentumban részletesen leírt tudásterület szakmai követelményeit kell teljesíteniük:

A.) Tervezés tudásterület: Az információs rendszerek alkalmazása és menedzselése
Ez a terület szükségletelemzéssel és IKT-eszközök szervezeten belüli használatával foglalkozik, valamint közvetlenül érinti a menedzsmenteljárásokat és stratégiai szemszögből tekinti át az igények meghatározását.

B.) Fejlesztés tudásterület: Az információs rendszerek fejlesztése és integrálása
Ez a terület specifikációs folyamatok leírásával, fejlesztéssel és teszteléssel, valamint információs rendszerek karbantartásával/üzemeltetésével foglalkozik, ezenkívül a fejlesztési folyamatok módszertani és technikai kérdései is szóba kerülnek.

C.) Üzemeltetés tudásterület: Az információs rendszerek működtetése és támogatása
Ez a terület IKT-rendszerek telepítésérvel, felügyeletével és karbantartásával foglalkozik. Alapvető témakörei közé tartozik a hardver- és szoftverelemek fogalmainak, hálózatok kezelésének, a karbantartás megrendelése és támogatása, valamint a biztonsági kérdések megvitatása.

http://it-shape.hu/sites/default/files/siteimg/tanar.jpg

A.) Tervezés terület (Plan Area)

Az A (tervezés) modul követelménye az, hogy a Jelölt tisztán lássa az információs rendszerek használatával és menedzselésével kapcsolatos feladatokat.

 • Értse a szervezeteket, és az IKT eszközök alkalmazását a szervezetben, a hatékony információs rendszer és innovációs platform kialakítása és működtetése érdekében;
 • Értse a szervezeti stratégiákat és üzleti folyamatokat;
 • Felismerje az IKT menedzselésével kapcsolatos problémákat, mint például a megfelelő technológia kiválasztása, választás a belső fejlesztés és a kiszervezés (outsourcing) között;
 • Felmérje az informatikai beruházás értékét megvalósíthatósági tanulmányok, árak, előnyök elemzésével;
 • Értse az “e-üzlet”, a “virtuális szervezet” fogalmát, és a globalizált hálózati gazdaság megjelenéséhez kapcsolódó vállalati alkalmazásokat;
 • Tisztán lássa a menedzsment és minőségbiztosítás szükségességét, felismerni az innováció fontosságát, és az innovációval járó kihívásokat;
 • Értse a fizikai és elosztott csapatmunka fontosságát, a szociális hálózati technológiák üzleti következményeit, és a kommunikáció fontosságát a cégen belüli változtatások bemutatásakor.
 • Tisztán lássa az informatikai rendszerek jogi és etikai szempontjait.

 

B.) Fejlesztés terület (Build Area)

A B (fejlesztés) modul követelménye az, hogy a vizsgázó értse az információs rendszerek fejlesztésével és implementációjával kapcsolatos feladatokat.

 • Értse az információs rendszerek tervezésének, specifikációinak, fejlesztésének, tesztelésének, integrációjának és bevezetésének technikai szempontjait;
 • Értse a rendszerfejlesztési életciklust, legyen tisztában a fejlesztési folyamat tipikus lépéseivel, és tájékozott a rendszerfejlesztési trendek területén;
 • Tisztán lássa a relációs adatbázisok és adattárházak alapelveivel és alkalmazási területeivel;
 • Értse a relációs modellt és a lekérdező nyelveket. Legyen tájékozott az adatbázisok lényeges adminisztrációs és adatvédelmi kérdéseiben;
 • Értse a szoftvertervezési módszertanokat és technikákat, képes legyen jellemezni az alapvető adatstruktúrákat és algoritmusokat és értelmezni a programszerkezeteket; Értse az objektumorientált programozás alapelveit;
 • Tisztán lássa a szoftverkarbantartás kérdéseivel, ismerje a szoftverrendszerek dokumentálásának és tesztelésének folyamatát;
 • Tisztán lássa a felhasználói felülettel, a weboldalakkal és a hipermédiával kapcsolatos tervezési alapelvekkel; Értse a HTML és XML alapelemeit, és legyen tisztában a webprogramozás különböző típusaival.

 

C.) Üzemeltetés terület (Operate Area)

A C (üzemeltetés) modul követelménye az, hogy a Jelölt lássa tisztán az információs rendszerek üzemeltetésével és támogatásával kapcsolatos feladatokat.

 • Értse a hardver elemek, számítógépes architektúrák és a processzor fogalmát.
 • Tisztán lássa az operációs rendszerek alapelveit és értelmezni az ismert operációs rendszerek alapvető tulajdonságait.
 • Értse a kommunikáció alapelveit, a hálózati eszközöket, architektúrákat és a kommunikációs protokollokat.
 • Értse a hálózati szolgáltatás alapjait beleértve a kriptográfiát és a domain név rendszert (DNS-t).
 • Értse a World Wide Web működését, az elektronikus levelezés lehetőségeit, valamint az VOIP szolgáltatásokat.
 • Értse a drótnélküli kommunikáció alapelveit, a vezeték nélküli hálózatokat és protokollokat.
 • Mutassa be a hálózat menedzsment alapelveket és az egyszerű hálózat menedzsment protokollokat.
 • Vázolja a rendszerek és hálózatok menedzselésére alkalmas eszközöket.
 • Tisztán lássa, hogy mennyire fontos az IT támogatásban az ügyfélközpontú szemlélet, és alkalmazni munkája során IT szolgáltatásra vonatkozó alapelveket.

Innen le tudod tölteni a sillabusz magyar változatát.